Ekorrbon

Ekorrbon istället för kanelbullar

Idag är det lite av höstens nationaldag, nämligen kanelbullens dag. Den har seglat upp kraftigt under säg 10 år (kanske längre? Jag minns inte när temadagarna slogs fast?) och alla kommer nog att äta...